New Zealand
Goldriver & Glentreve
  Golden Retrievers
 

Home Page

About Us

News

Our Boys

Our Girls

Our Corgis

Owned by Others

Memories

Contact Us

Links

 

Goldriver
Email: Marilyn Black
marilyn.b@pumpmachinery.co.nz
Waikanae  
Kapiti Coast   
New Zealand
Ph:04 2938386

Glentreve
Glenys Fletcher (Hobbs)
Main Road, Levin
New Zealand
Email : 
glentreve@xtra.co.nz

Ph: 06-3672221

 

 

real canada goose black langford parka

 
 
real canada goose black langford parka real canada goose black langford parka, real canada goose black langford parka, discount expedition parka von canada goose, canada goose snow mantra white outlet, toronto canada goose factory outlet online, discount canada goose parka sale canada
5 4.7 1 1390 846

real canada goose black langford parka

„Jsem mamlas“. meze znalostí a mysl začátečníka
Kamarád měl blbou náladu a svěřil se. Zdrojem blbé nálady bylo. že poslední dobou pociťuje. že vlastně není nijakým mistrem ve svém oboru. že má spoustu mezer ve znalostech. vlastně ničemu pořádně nerozumí a vůbec je mamlas.

I jal jsem se ho utěšovat a k vlastní velké radosti úspěšně utěšil.

Třeba se utěší ještě někdo.

Na obrázku je schematický nákres znalostí jedince. Velký obdélník jsou všechny znalosti v daném oboru – ty. které jsou lidstvu přístupné. i ty. které teprve musí být objeveny. i ty. které nikdy objeveny nebudou.

Kruh je podmnožina znalostí. které jedinec – říkejme mu Franta – ovládá.

Když se Franta začíná učit svému oboru. znalostí má málo.

Na začátku učení je malá nejen plocha kruhu. tj. množství znalostí. které Franta stihl pobrat. Je malý i obvod kruhu. což je Frantova mez znalostí. Na mezi znalostí si Franta uvědomuje buy real canada goose black langford parka . „Tady to celkem vím. ale tuším real canada goose black langford parka . že kousek vedle jsou věci. které neznám. “

Věci ve středu kruhu Franta bezpečně ovládá a zná souvislosti kolem. Daleko za hranicí kruhu Franta prostě neví. a neví. že neví. Je to právě na mezi znalostí. kde si Franta může uvědomovat. co neví real canada goose black langford parka 2015 .

Jak se Franta víc a víc učí a jeho okruh znalostí se zvětšuje real canada goose black langford parka . natahuje se taky mez znalostí a Franta si začíná uvědomovat. že vlastně spoustě věcí nerozumí.

Dokonce, men's canada goose expedition parka outlet . když se srovnává s Pepou authentic real canada goose black langford parka . zjišťuje real canada goose black langford parka . že Pepa rozumí věcem. kterým rozumí Franta. ale rozumí i věcem. kterým Franta nerozumí real canada goose black langford parka cheap . o kterých ale ví discount canada goose parka sale canada . že jim nerozumí. A tak si Franta před Pepou připadá trochu jako mamlas.

Naproti tomu Tonda si před Pepou jako mamlas vůbec nepřipadá. protože z jeho pohledu Pepa ví navíc jen pár detailů. které si Tonda uvědomuje jako svoje mezery, canada goose expedition parka coat navy blue cheap .

Takže když si můj kamarád začal připadat jako mamlas – že nic neví. má samé mezery a žádný expert vlastně není. i když by měl být a i když je jeho práce se za jednoho vydávat – je to pro něj a pro jeho práci vlastně velmi dobrá zpráva toronto canada goose factory outlet online .

Zenový mistr Sunrju Suzuki opakovaně svým žákům doporučoval. aby si osvojili mysl začátečníka.

Začátečník svoji činnost dělá s naprostou pozorností canada goose snow mantra white outlet , cheap canada goose french translation . Duch začátečníka obsahuje mnoho možností. duch experta jich obsahuje málo. Začátečník kolem sebe kouká otevřenýma očima. všechno vnímá. všechno zvažuje. Začátečník se může mnoho naučit. expert se tolik nenaučí.

Sunrju Suzuki říká. že je dobré být expertem. ale mít ducha začátečníka.

To není úplně lehké. Celý život žijeme podle imperativů. „Buď expertem. “ „Vypadej jako expert discount expedition parka von canada goose . “ „Vytvoř zdání. že jsi expert. “ Proto je těžké osvojovat si mysl začátečníka a ve svém oboru kolem sebe koukat otevřenýma očima. ptát se na věci. které jsou jasné. přemýšlet nad tím. co už jsme mnohokrát viděli.

Mimochodem. některé školy koučování se vydávají i tímto směrem a záměrně používají naivní otázky. Ptáme se businessmana. „A proč chcete dosahovat zisku. “ Ptáme se akademika. „Proč píšete papery. “ Ptáme se sportovce real canada goose black langford parka . „Proč trénujete. “ A kupodivu tento prvek naivity – nebo podle Suzukiho prvek mysli začátečníka – přináší hluboká uvědomění a průlomy v práci klienta.

Kamarád za mnou přišel s blbou náladou. „Jsem odborník na baterky. vždyť já tomu svému oboru pořádně nerozumím. “ Tato depka na něj přišla. protože už má dlouhou mez znalostí. A může mu to pomoci mít zase mysl začátečníka. Může mu to pomoci znovu otevřít svoje oči a věci. které už mockrát viděl. konečně vidět.


 

 
 

[Refresh/Reload]

Hit Counter

Images & Text in this site are Copyright - DO NOT COPY!

Web By DogWebs.Biz

EDIT